Here WeGo is an application that allows you to view all public transport in a city. In addition, you can also use the app to order a taxi or as GPS. This application gives you the best recommendations to get to your destination in the best possible way.

What can you expect from Here WeGo?

With Here WeGo you have a very complete route writer who incorporates the train, bus, tram and for example the ferry into its system. Which ensures that you get a complete route that gives you the fastest route. Something Google Maps actually does, but with the big difference that you can also use this application offline by downloading the maps of a city in advance. In addition, you can also use Here WeGo as a GPS if you are driving the car! This also offline.

Here WeGo application
Offline navigation
Here WeGo offline

Our opinion

When we are abroad, we often use Maps.me as an offline map to navigate a country. And that won’t change in the future either. Because although this Here WeGo does a very good job, the ease of use of Maps.me is currently slightly higher. Just because Here WeGo’s maps are not always up-to-date. As well as your battery, this app will last a little less time if the GPS is still on in the background.

What is the great advantage of this application is of course the public transport that is perfectly described here. Something that is not the case in Maps.me. Although not every city in the world is currently included in this app. But that’s only a matter of time, we think. We personally are not going to use this application as an offline map, but we will use it to learn more about public transport in a city.

Where to download Here WeGo?

You can download Here WeGo both in the Android Appstore and the Apple Appstore. This application is completely free but takes some memory on your smartphone if you want to use this app offline.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Here WeGo is een applicatie waarmee je al het openbaar vervoer in een stad kan bekijken. Daarnaast kan je de app ook gebruiken om een taxi te bestellen of als GPS. Deze applicatie geeft je de beste aanbevelingen om op een zo goede mogelijke manier op je bestemming te komen.

Wat mag je verwachten van Here WeGo?

Met Here WeGo heb je een zeer complete routebeschrijver die zowel de trein, bus, tram als bijvoorbeeld ook de veerboot op neemt in zijn systeem. Wat er voor zorgt dat je een complete route krijgt die je de snelste route geeft. Iets wat Google Maps eigenlijk ook doet, maar met het grote verschil dat je deze applicatie ook offline kan gebruiken door de kaarten van een stad op voorhand te downloaden. Daarnaast kan je Here WeGo ook gebruiken als gps als je met de wagen aan het rijden bent! Dit ook offline.

Here WeGo applicatie
Offline navigatie
Here WeGo offline

Onze mening

Als wij in het buitenland zijn dan gebruiken wij vaak Maps.me als offline kaart om ons door een land te navigeren. En dat zal in de toekomst ook niet veranderen. Want hoewel deze Here WeGo zeer goed werk levert is het gebruiksgemak van Maps.me momenteel iets hoger. Alleen al omdat de kaarten van Here WeGo niet altijd up-to-date zijn. Alsook je batterij gaat met deze app iets minder lang mee als de gps op de achtergrond nog aanstaat.

Wat wel het grote voordeel is aan deze applicatie is natuurlijk het openbaar vervoer dat hier perfect beschreven is. Iets wat op Maps.me dan weer niet het geval is. Al is momenteel nog niet elke stad in de wereld opgenomen in deze app. Maar dat is een kwestie van tijd, volgens ons. Wij persoonlijk gaan deze applicatie niet gebruiken als offline-kaart maar wel om meer te weten te komen over het openbaar vervoer in een stad.

Waar Here WeGo downloaden?

Je kan Here WeGo zowel downloaden in de Android Appstore als de Apple Appstore. Deze applicatie is volledig gratis maar neemt wel wat geheugen in op je smartphone als je deze app offline wil gebruiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Receive the latest news

Subscribe To Our Monthly Newsletter

Krijg elke maand leuke tips en inspiratie