Krijg nieuwe content direct in je mailbox.


  Homecamp boek

  Homecamp – Makes you dream of another life

  Homecamp – Makes you dream of another life

  What is Homecamp?

  Homecamp is a book written by two people (Doran and Stephanie Francis) who care about the bond between man and nature. They are therefore constantly looking for ways to turn the button on other people. Because creating meaningful experiences and a strong connection with the earth is important to them. And that’s exactly what they want to do with this book. Inspiring people to do things differently. In this book they interview photographers, writers, thinkers, risk-takers, cooks and many other ordinary people who have somehow started to live a different life that brings them closer to nature. Besides all these nice interviews you also have a lot of special photos and a few practical tips for camping.

  Our opinion

  Homecamp is one of the most inspiring books we have read in recent years. The stories and interviews you can read in this book not only make you dream of another life but they also show you that this is actually very easy to do. And that’s perhaps the most important thing. Because we all dream, but it’s really different. In our opinion, this book can make the click real and that maybe change your life as well. Away from the materialistic and more back to basics.

  The only downside to this book is that this book is quite heavy with its hard cover and A4 pressure. Taking it on the go is a little cumbersome. What you get in place, then, are beautiful pictures in large format. We also didn’t think the tips for camping at the back of the book were really necessary. These are exactly on the last but attached. But it’s not really disturbing.

  Homecamp - Makes you dream of another life
  Homecamp - Makes you dream of another life

  Where do you buy Homecamp?

  Homecamp can be found in Dutch and English at the S tandaard bookstore or online at bol.com. You pay 32 eurosonline, which of course is not cheap. But in our opinion, this book is worth every euro.

  Are you looking for other nice books about travel? Be sure to check here. Or how about these 5 books?

  Pinterest : Homecamp – Makes you dream of a different life

   Makes you dream of another life. Review

  Geef een reactie

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  Wat is Homecamp?

  Homecamp is een boek geschreven door twee mensen (Doran en Stephanie Francis) die de band tussen mens en natuur belangrijk vinden. Ze zijn dan ook constant op zoek naar manieren om de knop om te zetten bij andere mensen. Want het creëren van betekenisvolle ervaringen en een sterke band met de aarde is belangrijk voor hen. En dat is precies wat ze met dit boek willen doen. Mensen inspireren om het anders te doen. In dit boek interviewen ze fotografen, schrijvers, denkers, risiconemers, koks en vele ander gewone mensen die op één of andere manier een ander leven zijn gaan leiden dat hun dichter bij de natuur brengt. Naast al deze leuke interviews heb je ook nog heel veel bijzondere foto’s en een paar praktische tips voor bij het kamperen.

  Onze mening

  Homecamp is één van de meest inspirerende boeken dat wij de afgelopen jaren hebben gelezen. De verhalen en interviews die je in dit boek kan lezen doen je niet alleen dromen van een ander leven maar ze laten je ook zien dat dit eigenlijk heel gemakkelijk te doen is. En dat is misschien wel het belangrijkste. Want dromen doen we allemaal maar het echt doén is iets anders. Dit boek kan er volgens ons voor zorgen dat de klik echt gemaakt wordt en dat misschien ook jouw leven veranderd. Weg van het materialistische en meer back to basics.

  Het enige nadeel aan dit boek is dat dit boek wel redelijk zwaar is met zijn harde kaft en A4-druk. Het meenemen voor onderweg is wat omslachtig. Wat je er dan wel weer voor in de plaats krijgt, zijn prachtige foto’s op groot formaat. Ook de tips om te kamperen achteraan in het boek waren volgens ons niet echt nodig. Deze zijn er precies op het laatste maar bijgevoegd. Maar echt storend is het niet.

  Homecamp - Doet je dromen van een ander leven
  Homecamp - Doet je dromen van een ander leven

  Waar koop je Homecamp?

  Homecamp is in het Nederlands en Engels terug te vinden bij de Standaard boekwinkel of online bij bol.com. Je betaalt online 32 euro, wat natuurlijk niet goedkoop is. Maar naar onze mening is dit boek dat wel elke euro waard.

  Ben je op zoek naar nog andere leuke boeken over reizen? Kijk dan zeker eens hier. Of wat dacht je van deze 5 boeken?

  Pinterest : Homecamp – Doet je dromen van een ander leven

   Doet je dromen van een ander leven. Review

  Geef een reactie

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.