It’s Friday again and another week of our road trip through Mexico has passed. Last week we were in Guanajuato, the city where the next episode of the program ‘De Mol’ takes place.

Currently we are in Puerto Vallarta, a beautiful city on the coast. This seaside resort cools down after the beautiful but warm Guanajuato. Curious what we experienced this week? Find out here!

Last days Guanajuato

After a few days of futility and illness, we already feel a lot better. Our last days in Guanajuato we really try to enjoy. We visit the local market where we buy all kinds of nice souvenirs for home. It stands out how cheap these souvenirs are compared to other cities. We will only suddenly benefit from it! We also went in the evening to enjoy a performance by the local sorority. Student associations are very different here than we are. Here most of them unite in a band and they bring typical music from Mexico. Something you won’t immediately encounter in Belgium.

Guanajuato views over the city.

Flight to Puerto Vallarta

An hour from Guanajuato

is leon airport where we have to take our flight to Puerto Vallarta.

It is a small airport where mainly domestic flights and flights to and from the
USA
take place. The plane was as expected also very small, but luxurious. There was clearly more (leg) space than on our previous flights. Striking for a short flight of barely one hour. Drinks and refreshments were also included. Fine, fly like that!

Puerto Vallarta street scene

A little annoyed

Arriving in Puerto Vallarta overtook us the hustle and bustle of this city. Many tourists and even more taxi drivers flattened the entrance hall of the airport. We didn’t expect this. We thought this seaside resort was going to be less popular than cancun

or Playa del Carmen.

Misconstrued, then.

We took a taxi up to our stay. Again we had to enter and follow the route with our own GPS so that the taxi driver would not drive the wrong way. Many taxi drivers know the hotel zoneperfectly, but from you ask a destination outside this zone it becomes search. Near our destination the taxi driver dropped us. We thought we’d find it. After a quarter of an hour of dragging our heavy suitcases, we didn’t immediately find our rented apartment. A little irritated by the heat, dragging the suitcases and searching our apartment, we decided to give up the search.

Just at that moment Javier, the landlord of the apartment, cheerfully joined us. Hurray! He must have thought we might not find it. He rated us well. Together we walked to the apartment,tucked behind the corner of the street where we were looking. The apartment looked spacious, with two bedrooms, a kitchen, bathroom, living room and a laundry room. A little breathing space was welcome. We saw it here completely!

Beach and food

The first days we chose to cool the sea. Lying on the vast beach and swimming in the sea was what we had been looking forward to. The cooling water did good at temperatures of over 30 degrees.

In the evening it is mainly the boulevard in the center of Puerto Vallarta that knows how to delight us. There are endless stalls of local food and it’s hard to make choices. Bryan already opted for a local burger and roasted scampi on a stick and Sigrid already opted for traditional churros. Everything here is just as good! And if this isn’t cozy enough, you can also enjoy some great dancers who give a colourful performance. Finally, a short but powerful firework can be seen. All this in the sign of Holy Week, the week before Easter where all Mexicans celebrate from morning to evening. Up and down Mexico! This is exactly what we loved coming to Mexico for. Viva Mexico!

Special moment

The next few days are going to be very special for us. We’ll soon be meeting with Mexican friends from Sigrid and spend the weekend together. We haven’t seen each other in 10 years, but the contact has always stayed. This is a moment that Sigrid has been looking forward to for years and it promises to be a happy weekend. This will be a weekend for us where we will probably get to know the real Mexican customs and a weekend of fun, that’s for sure. Next Friday you can read here how that went.

Next destination

A month in Mexico has now passed. As sorry as this is to us, we are secretly looking forward to our next destination. If you want to stay informed about this destination, you can always follow us on Facebook

or Instagram.

Get the latest updatesfrom us.

Puerta Vallarta embankmentEnjoying by the sea in MexicoWorking on the travel blog by the seaTasty scampi in MexicoPinterest Puerto Vallarta

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Het is weer vrijdag en er is opnieuw een week van onze roadtrip doorheen Mexico verstreken. Vorige week waren we nog in Guanajuato te vinden, de stad waar de volgende aflevering van het programma ‘De Mol’ zich afspeelt. Momenteel zijn we in Puerto Vallarta, een mooie stad aan de kust. Deze badplaats zorgt voor verkoeling na het mooie maar warme Guanajuato. Benieuwd wat we deze week beleefden? Kom het hier te weten!

Laatste dagen Guanajuato

Na een paar dagen van futloosheid en ziekte, voelen we ons al een stuk beter. Onze laatste dagen in Guanajuato proberen we dan ook echt te genieten. We bezoeken de lokale markt waar we allerlei leuke souvenirs kopen voor thuis. Het valt op hoe goedkoop deze souvenirs zijn in vergelijking met andere steden. We zullen er dan maar ineens van profiteren! We gingen ‘s avonds ook genieten van een optreden van de lokale studentenvereniging. Studentenverenigingen zijn hier heel anders dan bij ons. Hier verenigen de meesten zich in een muziekband en ze brengen typische muziek uit Mexico. Iets wat je in België niet meteen zal tegenkomen.

Guanajuato uitzicht over de stad.

Vlucht richting Puerto Vallarta

Een uurtje van Guanajuato ligt de luchthaven van Leon waar we onze vlucht richting Puerto Vallarta moeten nemen. Het is een kleine luchthaven waar vooral binnenlandse vluchten en vluchten van en naar de USA plaats vinden. Het vliegtuig was zoals verwacht ook erg klein, maar luxueus. Er was duidelijk meer (been)ruimte dan op onze vorige vluchten. Opvallend voor een korte vlucht van amper één uur. Ook drank en versnaperingen waren inbegrepen. Fijn, zo vliegen!

Puerto Vallarta straatbeeld

Een beetje geïrriteerd

Aangekomen in Puerto Vallarta overviel ons de drukte van deze stad. Veel toeristen en nog meer taxichauffeurs liepen de inkomhal van de luchthaven plat. Dit hadden we niet verwacht. We dachten dat deze badplaats minder populair ging zijn dan pakweg Cancun of Playa del Carmen. Verkeerd gedacht, dus.

We namen een taxi tot aan ons verblijf. Opnieuw moesten we met onze eigen gps de route ingeven en volgen zodat de taxichauffeur niet verkeerd zou rijden. Veel taxichauffeurs kennen perfect de hotelzone, maar vanaf je een bestemming buiten deze zone vraagt wordt het zoeken. Vlakbij onze bestemming dropte de taxichauffeur ons. We dachten het verder wel te vinden. Na een kwartier sleuren met onze zware koffers, vonden we niet meteen ons gehuurd appartement. Een beetje geïrriteerd van de hitte, het sleuren van de koffers en het zoeken van ons appartement, besloten we het zoeken op te geven.

Net op dat moment kwam Javier, de verhuurder van het appartement, ons vrolijk toegestapt. Hoera! Hij zal gedacht hebben dat we het wellicht niet zouden vinden. Hij schatte ons goed in. Samen liepen we naar het appartement, verscholen achter het hoekje van de straat waar wij stonden te zoeken. Het appartement oogde ruim, met twee slaapkamers, een keuken, badkamer, living en een washok. Een beetje ademruimte was welkom. We zagen het hier volledig zitten!

Strand en eten

De eerste dagen kozen we voor verkoeling van de zee. Op het uitgestrekte strand liggen en in de zee zwemmen was waar we zo naar uitgekeken hadden. Het verkoelende water deed deugd bij temperaturen van over de 30 graden.

‘S avonds is het vooral de boulevard in het centrum van Puerto Vallarta dat ons weet te bekoren. Er zijn eindeloos veel kraampjes van lokaal eten en het is moeilijk om keuzes te maken. Bryan koos al voor een lokale hamburger en geroosterde scampi’s op een stok en Sigrid koos al voor traditionele churros. Alles is hier even lekker! En alsof dit nog niet gezellig genoeg is, kan je hier ook genieten van steengoede dansers die er een kleurrijk optreden geven. Als afsluiter is er een kort maar krachtig vuurwerk te zien. Dit alles in het teken van de Holy Week, de week voor Pasen waarbij alle Mexicanen stevig feest vieren van ‘s morgens tot ‘s avonds. Op en top Mexico! Dit is exact waarvoor we zo graag naar Mexico kwamen. Viva Mexico!

Bijzonder moment

De komende dagen gaan voor ons heel bijzonder zijn. We meeten binnenkort met Mexicaanse vrienden van Sigrid en brengen samen het weekend door. We hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien maar het contact is steeds gebleven. Dit is een moment waar Sigrid al jaren naar uit kijkt en het belooft dan ook een fijn weekend te worden. Dit zal voor ons een weekend zijn waarin we de echte Mexicaanse gewoontes wellicht leren kennen en een weekend van veel plezier, dat is zeker. Volgende week vrijdag kan je hier lezen hoe dat verlopen is.

Volgende bestemming

Een maand in Mexico is nu verstreken. Hoe spijtig we dit vinden, toch kijken we stiekem uit naar onze volgende bestemming. Als jullie op de hoogte willen blijven van deze bestemming, kan je ons altijd volgen op Facebook of Instagram. Hier krijg je van ons de meest recente updates.

Puerta Vallarta dijkGenieten aan de zee in MexicoWerken aan de reisblog aan de zeeLekkere scampi's in MexicoPinterest Puerto Vallarta

12 reacties

  1. Dat is heel erg fijn om te horen! Dankjewel Bianca. Ja de afstand is niet niks. Maar het is echt de moeite als je voor langere tijd op vakantie wil, beloofd!

  2. Ja dat is waar, Wanda. Niet zo fijn maar we voelen ons nu al een stuk beter! Thuis ziek zijn is ook niet leuk hé 😉 Het was een heel erg fijn weerzien. Moeilijk weer om afscheid te nemen, maar nu weten we wel zeker dat het een vriendschap voor het leven is!

  3. Wat een mooie foto’s. De sfeer komt zo goed en sterk over. Zelf wil ik ook wel eens verder dan Turkije, maar vooral de reis er naar toe houdt me tegen.

  4. Wat maken jullie een ongelofelijke toffe reis! Wel balen dat jullie een paar dagen niet lekker zijn geweest, Vooral op vakantie hakt zoiets er vaak dubbel in. Leuk dat jullie al die jaren contact hebben gehouden met jullie Mexicaanse vrienden en daar nu gewoon weer mee hebben afgesproken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Receive the latest news

Subscribe To Our Monthly Newsletter

Krijg elke maand leuke tips en inspiratie